Online Platform for Exchange of Special Needs
Youth Work Methods (OPEN)

Project Identification Number 2017-1-BG01-KA205-035775

Začetek: 01-07-2017 | Trajanje: 20 mesecev | Konec: 28-02-2019

Partnerji

 1. National Association of Resource Teachers - Bolgarija
 2. Center for Youth Activism CYA KRIK - Makedonija
 3. CET Platform - Bolgarija
 4. OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA - Romunija
 5. YOUNET - Italija
 6. CELJSKI MLADINSKI CENTER, JAVNI ZAVOD FOR MLADINSKO KULTURO, IZOBRAZEVANJE, INFORMIRANJE IN SPORT - Slovenija

Ozadje projekta

Naš projekt združuje prizadevanja petih mladinskih neprofitnih organizacij in eno krovno organizacijo iz petih držav (BG, IT, MK, RO in SI) na medsektorski ravni (šolsko in mladinsko izobraževanje) za razvoj prve spletne platforme (OPEN platform) za potrjevanje dobrih metod v mladinskem delu, ki je lahko uporabljena v petih skupinah mladih učencev s posebnimi potrebami: avtizem, vidne in slušne okvare, disleksija in fizične težave. To so najbolj pogoste vrste učnih težav, ki so priznane na nacionalni in evropski stopnji. Vedno več mladih delavcev se mora soočiti s težavami, ki jih imajo mladi s posebnimi potrebami. Vendar mladi delavci v EU nimajo vedno potrebnih instrumentov, znanj ter izkušenj. Naš projekt bo raziskal možno rešitev teh težav s povezovanjem specialistov za izobraževanje ljudi s posebnimi potrebami in mladinskimi delavci v naših partnerskih državah in po Evropi skozi inovativno OPEN platformo.

Naš meddržavni pregled trenutne situacije v partnerskih državah (BG, RO, SI, MK in IT) je potrdil, da je večina mladih v starostni skupini od 13 do 18 let, ki trpijo za katerokoli izmed zgoraj naštetih učnih težav, s podporo strokovnjakov za izobraževanje, stacionirana v rednih izobraževalnih institucijah in/ali v posebnih centrih za ljudi s posebnimi potrebami. Večina izobraževalnih storitev je javnih, a nekateri mladi vseeno raje uporabljajo storitve zasebnih ponudnikov usposabljanja.

Cilji projekta

Naš glavni cilj je povečati učinkovitost dela mladih pri omogočanju usposabljanja in drugih aktivnostih, ki vključujejo mladino z učnimi težavami.

 • Razviti spletno platformo (OPEN platform) v šestih jezikih (BG, RO, SI, MK IT in EN) za izmenjavo dobrih metod na področju mladinskega dela z mladino, ki se sooča z učnimi težavami in vodenje 2 tematskih spletnih seminarjev;
 • Razviti metodologijo vrednotenja za potrjevanje dobrih metod, ki se uporabljajo na eni ali več od petih področij učnih težav (avtizem, vidne in slušne okvare, disleksija in fizične težave);
 • Voditi testiranje platforme, ki vključuje potrjevanje 10 dobrih metod in izvajanje dveh tematskih seminarjev;
 • Zagotoviti stalno razširjanje rezultatov projekta med skupnostmi mladinskih delavcev v partnerskih državah in v Evropi.

Število in profil udeležencev

Naša ciljna skupina so mladinski delavci, ki delajo z mladimi v starostni skupini od 13 do 18 let v šoli in drugih okoljih.

Razlikujemo med dvema podskupinama delavcev:

 1. Delavci, ki se trenutno na dnevni ravni soočajo z mladimi, ki imajo učne težave
 2. Delavci, ki bodo imeli v prihodnosti možnost sodelovati s takšnimi učenci zaradi nadaljnje krepitve procesa vključevanja koncepta inkluzivnega izobraževanja na vseh ravneh sistemov vseživljenjskega učenja v partnerskih državah in v Evropi. Na začetku nameravamo vključiti najmanj 24 mladih delavcev in strokovnjakov s področja izobraževanja s posebnimi potrebami, da se udeležijo skupnih usposabljanj osebja v Sofiji in Skopju. Pričakujemo tudi, da bomo imeli vsaj 40 registriranih udeležencev v 2 tematskih spletnih seminarjev, ki bosta izvedena. Poleg tega bomo v procesu razširjanja in promoviranja rezultatov projekta pritegnili vsaj 1050 udeležencev.

Opis aktivnosti in rezultatov

Ob zaključku projekta bomo imeli popolnoma funkcionalno platformo OPEN v vseh partnerskih jezikih (BG, RO, SI, MK, IT) ter tudi v angleščini (za širšo prepoznavnost). Po testni fazi bomo izvedli natančne popravke, ki vključujejo testno ovrednotenje in objavljanje dobrih metod ter vodenje 2 spletnih seminarjev. Za tem načrtujemo uradni zagon platforme 4 mesece pred zaključkom projekta. Pričakujemo, da bodo mladinske organizacije iz naših držav in Evrope kot celote predložile najmanj 20 novih metod, ki bodo ovrednotene in potrjene. Na koncu življenjskega cikla projekta bomo objavili najmanj 12 praks, vključno s tistimi iz faze testiranja.