Online Platform for Exchange of Special Needs
Youth Work Methods (OPEN)

Project Identification Number 2017-1-BG01-KA205-035775

Dată de începere: 01-07-2017 | Durată: 20 luni | Dată de finalizare: 28 -02-2019

Parteneri

 1. National Association of Resource Teachers - Bulgaria
 2. Center for Youth Activism CYA KRIK - Macedonia
 3. CET Platform - Bulgaria
 4. OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA - România
 5. YOUNET - Italia
 6. CELJSKI MLADINSKI CENTER, JAVNI ZAVOD FOR MLADINSKO KULTURO, IZOBRAZEVANJE, INFORMIRANJE IN SPORT - Slovenia

Context/background-ul proiectului

Proiectul nostru combină eforturile a 5 ONG-uri de tineret și o organizație umbrelă din 5 țări (BG, IT, MK, RO și SLO) la nivel trans-sectorial (educație pentru tineri și educație școlară) în dezvoltarea primei platforme online (platforma OPEN) pentru validarea bunelor practici în munca de tineret, care poate fi aplicată la 5 grupe de tineri cu nevoi speciale: Autism, Tulburări vizuale și de auz, Dislexie, Dificultăți fizice și locomotorii. Acestea sunt cele mai frecvente tipuri de dificultăți de învățare, recunoscute la nivel național și european. Munca de tineret trebuie să facă, tot mai des, față provocărilor cu care se confruntă tinerii. Cu toate acestea, lucrătorii pentru tineret din UE nu dispun întotdeauna de instrumentele și know-how-ul necesar. Proiectul nostru va explora o posibilă soluție la această provocare prin conectarea specialiștilor din domeniul educației axată pe nevoi speciale și a lucrătorilor de tineret din țările partenere și din întreaga Europă prin intermediul platformei inovatoare OPEN.

Reexaminarea transnațională a situației actuale din țările partenere (BG, RO, SLO, MK și IT) a confirmat că, în mare măsură, tinerii din grupa de vârstă 13-18 ani, care suferă de oricare dintre formele de dificultate de învățare de mai sus, studiază cu sprijinul profesioniștilor din domeniul educației (de exemplu, profesori de resurse), de obicei poziționați fie în cadrul instituțiilor de învățământ școlar de masă și/sau centre de nevoi speciale. Împreună cu majoritatea serviciilor educaționale sprijinite de public, unii tineri preferă să utilizeze serviciile furnizorilor privați de formare.

Obiectivele proiectului

Scopul nostru principal este creșterea eficienței lucrătorilor de tineret în facilitarea instruirii și a altor activități care implică tineri cu dificultăți de învățare.

Obiectivele principale în atingerea acestui scop:

 • Dezvoltarea unei platforme online (platforma OPEN) în 6 limbi (BG, RO, SLO, MK, IT și EN) pentru schimbul de bune practici în domeniul tineretului și a lucrului cu tineri care se confruntă cu dificultăți de învățare și realizarea a două webinarii tematice;
 • Dezvoltarea unei metodologii de evaluare pentru validarea bunelor practici aplicabile în una sau mai multe dintre cele 5 domenii ale dificultăților de învățare (autism, tulburări vizuale și de auz, dislexie, dificultăți fizice și locomotorii);
 • Efectuarea unui test pilot de utilizare a platformei, implicând validarea a 10 bune practici și implementarea a două seminarii tematice;
 • Asigurarea diseminării continuă a rezultatelor proiectului în rândul comunităților de lucrători de tineret din țările partenere și din întreaga Europă.

Numărul și profilul participanților

Grupul nostru țintă sunt lucrătorii de tineret, care lucrează cu tinerii din grupa de vârstă 13-18 ani în școală și în alte regiuni.

Distingem două subgrupuri de lucratori de tineret:

 1. Cei care se confruntă în prezent cu tineri care întâmpină dificultăți de învățare în viața lor de zi cu zi.
 2. Perspectivele de a lucra cu astfel de tineri în contextul intensificării continue a procesului de integrare a conceptului de educație incluzivă la toate nivelurile sistemelor de învățare, de-a lungul vieții în țările partenere și în întreaga Europă. Inițial, intenționăm să implicăm cel puțin 24 de profesioniști în domeniul tineretului și specialiști în educația tinerilor cu nevoi speciale pentru a participa la cursurile comune de formare a personalului din Sofia și Skopie. De asemenea, ne așteptăm să fie înregistrați un număr de 40 de participanți în cele 2 webinarii tematice. În plus, vom atrage cel puțin 1050 de participanți în procesul de diseminare, exploatare și promovare a rezultatelor proiectului.

Descrierea activităților și rezultatelor

La finalizarea proiectului, vom avea o platformă OPEN pe deplin funcțională în toate limbile țărilor partenere (BG, RO, SLO, MK, IT) și în limba engleză pentru o vizibilitate mai largă. După finalizarea etapei pilot, care implică evaluarea și publicarea de bune practici și desfășurarea a două webinarii, intenționăm să lansăm oficial platforma cu 4 luni înainte de încheierea proiectului. Ne așteptăm să prezentăm minimum 20 de noi practici depuse de organizațiile de tineret din țările noastre și din Europa, evaluate și validate. La sfârșitul ciclului de viață al proiectului, vom avea minimum 12 practici publicate, inclusiv cele din faza pilot.