Online Platform for Exchange of Special Needs
Youth Work Methods (OPEN)

Project Identification Number 2017-1-BG01-KA205-035775

Обновена зала

Дата на публикуване:

Залата е готова и очаква участниците от България, Италия, Словения, Македония и Румъния, които ще се включват в обучение "Training on engagement of youths with disabilities in different youth activities", което започва днес и ще продължи до 10 юни в гр. София. Обучението е част от проект "Online Platform for Exchange of Special Needs Youth Work Methods - OPEN", финансиран по програма Еразъм+, ключова дейност 2.