Online Platform for Exchange of Special Needs
Youth Work Methods (OPEN)

Project Identification Number 2017-1-BG01-KA205-035775

Четвърта дейност по проект "OPEN" в Охрид

Дата на публикуване:

Вече започнахме четвъртата дейност на нашия проект "OPEN" в Охрид, Македония. Между 17 и 23 август 12 младежи от Македония, България, Италия, Словения и Румъния ще говорят за включване на младежи в физически увреждания у проблеми със слуха!

 

Цел на обучението:

- обмен на работни методи за социално приобщаване на младежи с различни видове неравенства;

- Разбиране на процеса на включване / Разглеждане на бариерите пред участието, обучението и ресурсите за подкрепа;

- Проектиране на уроци и дейности за подпомагане на нарастващото разнообразие в съвременните класни стаи (например адаптации за осигуряване на достъп до учебни програми, диференцирани дейности, алтернативни инструменти за оценка);

- Използване на АТ и адаптирани инструменти за подпомагане на всички учащи се в приобщаващи условия;