Online Platform for Exchange of Special Needs
Youth Work Methods (OPEN)

Project Identification Number 2017-1-BG01-KA205-035775

"Обучение за ангажиране на млади хора с увреждания в различни младежки дейности" със сесия "Социален модел на увреждане и включване".

Дата на публикуване:

Днес започваме "Обучение за ангажиране на млади хора с увреждания в различни младежки дейности" със сесия "Социален модел на увреждане и включване".

Сесията ще започне с личния опит и отражение на участниците от предишния ден.

Социалният модел на увреждане и включване ще бъде представен и обсъден чрез интерактивно упражнение.

Учим как да включим младежите с аутизъм и дислексия!