Online Platform for Exchange of Special Needs
Youth Work Methods (OPEN)

Project Identification Number 2017-1-BG01-KA205-035775

Втора среща по проект : ONLINE PLATFORM FOR EXCHANGE OF SPECIAL NEEDS YOUTH WORK METHODS (OPEN)

Дата на публикуване:

От 27.02   до 01.03 в Болоня, Италия се провежда втора среща по проект : ONLINE PLATFORM FOR EXCHANGE OF SPECIAL NEEDS YOUTH WORK METHODS (OPEN)

Организациите - партньори от Италия, Словения, Румъния и Македония са представени с по двама участника и основната им задача по време на срещата е да обсъдят методологията за оценка на практиките, които ще бъдат публикувани на онлайн платформата на проекта.

Основните критерии за оценка към определянето на добри практики са:

Теоретична база: практиката се основава на теория

Въздействие: как проектът / обучението / програмата подобрява ежедневието на бенефициентите

Устойчивост: как ресурсите се използват по най-ефективния начин. "Добрата практика" отговаря на настоящите нужди, без да се компрометира способността за посрещане на бъдещите потребности

Капацитет за мултиплициране: практиката може да се приложи на друго място с малко адаптация

Етика: принципи като участие, равенство и недискриминация са посрещнати, професионалната етика е гарантирана

Иновативни аспекти – с какво тази практиката е различна

Измерими резултати: да се определи една добра практика, тя трябва да бъде оценена и да има доказан резултат.

Удовлетвореност на крайните потребители: крайните бенефициенти - младите хора с различия трябва да се чувстват по-уверени в себе си и да придобият нови умения и знания за бъдещето. Ще се оценяват: промяна в нагласите, придобити знания и умения.