Online Platform for Exchange of Special Needs
Youth Work Methods (OPEN)

Project Identification Number 2017-1-BG01-KA205-035775

Посещение на 140 СУ "Иван Богоров"

Дата на публикуване:

Днес участниците в обучение "ВКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ В МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ", по проект Online Platform for Exchange of Special Needs Youth Work Methods (OPEN), посетиха 140 СУ "Иван Богоров".

Te се запознаха с начина по който деца със специални образователни потребности учат в българската образователна система. Представени бяха трите основни форми на обучение - в масова паралелка, комбинирана форма на обучение и индивидуална форма.