Online Platform for Exchange of Special Needs
Youth Work Methods (OPEN)

Project Identification Number 2017-1-BG01-KA205-035775

Втора сесия на "Обучение за ангажиране на младежи с увреждания в различни младежки дейности"

Дата на публикуване:

Във втората следобедна сесия участниците се опитаха да се поставят в обувките на човек със зрителни увреждания. Представихме историята на Хелън Келер и обсъдихме с участниците колко е важно да има поддкрепяща фигура за развитието на всеки отделен човек.