Online Platform for Exchange of Special Needs
Youth Work Methods (OPEN)

Project Identification Number 2017-1-BG01-KA205-035775

Първа среща по проект “OPEN”

Дата на публикуване:

Първа среща по проект “OPEN”  се състоя в София в периода 20-21,09,2017 год. Партньорски организации от България, Румъния, Македония, Италия и Словения се събраха, за да обсъдят изпълнението на този амбициозен проект, чиято крайна цел е да се подобрят уменията на младежките работници за работа с младежи с 5 вида затруднения. 

Проектът, финансиран от програма Еразъм + на ЕС, е с продължителност две години с водеща организация НАРУ. В рамките на проекта ще бъде изградена онлайн платформа за обмен на добри практики за подготовка на младежки работници в неформалното обучение и личностно развитие на младежи 13-18 г. с дислексия и аутизъм, затруднения  със зрението, слуха и физическото предвижване. Освен това се предвиждат по два уебинара по темата насочени към младежки работници и специалисти, които ще бъдат осигурени от всяка от партниращите организации.